• Gợi ý tìm kiếm:
  • Mã chậu, tên màu, Ma Belle, Esteras...

Tin tức — cây cảnh

TRẦU BÀ - TẠI SAO CÁC NHÀ KHOA HỌC MỸ KHUYÊN NÊN TRỒNG ÍT NHẤT 1 CHẬU CÂY TRẦU BÀ TRONG NHÀ

Viết bởi Mabelle
TRẦU BÀ - TẠI SAO CÁC NHÀ KHOA HỌC MỸ KHUYÊN NÊN TRỒNG ÍT NHẤT 1 CHẬU CÂY TRẦU BÀ TRONG NHÀ

“Tôi ɫhường chọn cây trầu bà”, Bill Wolverton, một nhà khoa học nghiên cứu thực vật của NASA từng tham gia nghiên cứu vào năm 1989 cho biết.Cây xanh hay cây trầu bà nói riêng là một trong những yếu tố giúp bạn có được không gian sống chất lượng. Ngoài tác dụng trang trí, chúng có tác dụng rất tốt trong việc lọc sạch không khí.Cây cảnh không thể thiếu được đối với cuộc sống của con người. Thông qua quá trình quang hợp, chúng chuyển đổi lượng khí carbon dioxide mà chúng ta thở ra thành oxy tươi sạch và...

Read more →

params.svg
Panel Tool
Float header
Float topbar
Default Boxed Large Boxed Medium